Varikkoyhteisö: missä olemme, mihin suuntaamme

varikkokuva_2

Näky
Raamatussa puhutaan hyvin selvästi työstä, työnäystä ja rakentamisesta. Paavali kirjoittaakin: Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. 1. Kor. 3:10. Onkin hyvin tärkeää katsoa miten rakentaa ja mihin suuntaan. Perustuksen me tiedämme ja se on Jeesus Kristus!

Tästä onkin helppo siirtyä näkyyn. Sen keskiössä on ristillä kuollut ja ylösnoussut Jeesus Kristus. Häneen uskoen olemme saaneet Jumalan lapsen aseman ja Pyhä Henki on annettu meille sinetiksi. Jeesus itse on antanut meille mallin siitä, miten elää ja ajatella. Yksinkertaisimmillaan mallin voi kiteyttää kolmeen teemaan:  

  • opetuslasten tekeminen
  • Jumalan ja toinen toisemme rakastaminen
  • lähetettynä oleminen

Tätä tarkoittaa eläminen opetuslapsena. Koska näkymme on rakentaa kotia, jossa tehdään opetuslapsia, jotka tekevät opetuslapsia, niin nämä teemat ovat erityisen ajankohtaisia.

Rukoukseni onkin, että voisi syntyä opetuslapseusliikehdintää Turkuun, Suomeen ja aina maan ääriin saakka, niin että kaikki saisivat mahdollisuuden vastaanottaa Isän täydellisen rakkauden, joka on tullut julki meille Jeesuksen ristissä. Siksi puhumme paljon näystä ja rukoilen, että Pyhä Henki sytyttää monien sydämet liittymään työhön ja että Raamattu, jonka kautta elävä Jumala puhuu meille, saa tulla meille entistä rakkaammaksi.

Ilokseni olen saanut kuulla monelta suunnalta miten Herra on joko vakuuttanut sydämen tasolla antautumaan kokonaisvaltaisemmin työhön tai avannut/avaamassa uusia työkenttiä (2. Kor. 10:13-14). Yleensä nämä kaksi kulkevat käsi kädessä. Herra puhuu Henkensä ja Sanansa kautta meille! Hän on antanut meille valtuutuksen ja tehtävän 2. Kor. 5:18-21.

Näky etenee, työ hakee muotoaan
Olemme tekemässä rakennemuutoksia, mikä johtaa seuraaviin muutoksiin: 1) Johtajuutta ja vastuuta jaetaan suuremmalle ryhmälle 2) Sisäinen informaatio paranee. Muutosten myötä toivomme näyn kirkastuvan sydämissä ja eri “työkenttien” ja tiimien kommunikaation paranevan, jotta voi syntyä enemmän yhteistyötä yhteistä päämäärää kohti. Rukoilethan tämän muutoksen puolesta ja ennen kaikkea meidän, jotka olemme vastuuasemassa. Samalla pyydän rukoilemaan niiden puolesta, joita Herra valmistaa käyttöönsä tulevaisuudessa ja meille viisautta auttaa ihmisiä kasvamaan Kristuksen tuntemisessa täysi-ikäisiksi. Ellei näin tapahdu, ei evankeliumi tule leviämään. Tämä kaikki on kovin tarpeellista, jotta lähetyskäsky täyttyy!

Uusi Ydintiimi on kutsuttu. Itse voisin sanoa: rukoiltu. Tämä rakennemuutos ja myös Ydintiimi on ollut sydämelläni vähintään viime keväästä yksinkertaisesti siksi, että työn laajetessa täytyy rakenteiden mukautua luomaan mahdollisuuksia. Jos muutoksia tällä tasolla ei tehdä voi se pahimmillaan pysäyttää kasvun. Koska muokkaamme rakenteita, niin tarkoittaa se sitä, että Ydintiimin tarkoitus (työnkuvaus) myös muuttuu. Haluamme entistä enemmän erottaa aikaa rukoukseen. Tämän lisäksi on tarpeellista katsoa ns. lintuperspektiivistä kokonaisuutta.

Uudessa Ydintiimissä minun lisäkseni palvelevat Laura Simonen, Johanna Frujence ja Matias Pehkonen. Iloitsen heistä jokaisesta! Iloitsen siitä rakkaudesta jonka heissä näen Herraamme kohtaan, sekä palosta mikä heillä on yhteiseen työnäkyyn. Uskon, että Ydintiimi on myös yksi pahan hyökkäyksen ensisijaisia kohteita. Suljethan meidät ja perheemme rukouksiin! Ydintiimin lisäksi haluan mainita Kati Hautaan. Kati on Varikon alusta asti ollut mukana kantamassa näkyä palvellen mm. edellisessä Ydintiimissä kuin myös bändissä ja monessa muussa. Hän sai sydämelleen vähentää työaikaansa päivällä viikossa, jotta voisi antaa tuon yhden päivän Varikon työhön. Erityinen ekstra-ajan kohde on auttaa lapsityötä järjestäytymään niin, että se voi kasvaa entisestään –  vastuunkantajien, kuin myös lasten. Lapsityö on jo nyt valtava ilon aihe ja tätä työtä haluamme olla kehittämässä entisestään. Kati toimii tässä roolissa vapaaehtoispohjalta.

Sinulle, joka etsit paikkaasi
Ehkäpä sydämessäsi syttyi pieni kipinä tai jopa liekki? Haluaisitko liittyä mukaan työnäkyyn niillä lahjoilla, jotka Herra on antanut sinulle? Haluaisitko ennen kaikkea olla osana perheyhteisöä, jonka “ruoka” on tehdä lähettäjänsä tahto (Joh. 4:34). Miten tämä onnistuu? Tule mukaan sunnuntaisin. Tule leirille 6.-8.10. Tule juttelemaan. Jää hengailemaan. Soita tai lähetä sähköpostia minulle tai jollekin vastuuhenkilölle, jonka kenties tunnet jo entuudestaan. Täältä löydät eri tiimeistä tietoa ja yhteyshenkilöt.

Tämä työ ja sen tekeminen edellyttää myös taloudellista vakautta. Meidät kaikki on kutsuttu antamaan omastamme. Pyydän sinua rukouksessa pohtimaan, onko yhteisömme näky ja tekemämme työ sellaista, johon voisit liittyä taloudellisesti. Jos Herra synnyttää liikehdintää, niin Hänellä on myös varaa antaa tarvittava. En usko (vaikka kaikki on Jumalalle mahdollista) ihmeellisiin “lahjoituksiin” vaan uskon siihen, että Herra herättää tavallisten suomalaisten syvät rivit uhraamaan myös taloudellisesti. Jos haluat liittyä meidän perheemme lähettäjärenkaaseen, se tapahtuu helpoiten ottamalla allekirjoittaneeseen yhteyttä. Tiedän, että moni tämän tekstin lukija osallistuukin mm. tällä tavoin. Kiitän Jumalaa teistä jokaisesta ja ennen kaikkea siitä miten uskollinen Jeesus on! Täältä voit tilata meidän lähettäjäkirjeen/lisätietoa lahjoitusmahdollisuudesta.

Katsaus menneeseen ja tulevaan
Varikkoyhteisö on vielä nuori yhteisö, 3,5 vuotta. Tähän mennessä näky on selkeytynyt ja toimintatavat kehittyneet. Puolitoista vuotta sitten tapahtui suuri muutos kun avautui mahdollisuus järjestää sunnuntait Mikaelin kirkossa ja seurakuntatalolla. Tämä on huikea osoitus Mikaelin seurakunnan puolelta, siitä kuinka siellä katsotaan Jumalan valtakunnan näköaloja ja luodaan toimintamahdollisuuksia. Kehotankin kaikkia ottamaan Mikaelin seurakunnan rukouksiin kiitoksen kera!

Uskomme ja elämme siitä, että tekemämme työ on Jeesuksen sydämeltä. Hän rakasti ensin meitä. Työmme jatkuu edelleen Hänen antaman näyn mukaisesti Pyhän Hengen voimassa. Jotta emme tätä unohtaisi, niin muistutan meitä Paavalin sanoilla 2. Kor. 4:5. Olkoon tämä jokaisen varikkolaisen sydämen asenne toisiamme kohtaan kuin myös meidän yhteinen sydämen asenne Turkua ja Suomea kohtaan:

Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä.

Varikkoyhteisön paimen

Pyry Winter
pyry.winter@sekl.fi