Vuorikodilla, Vuorikatu 8. Klo 10-11. Taina Nurminen ja Riitta Jarvansalo.