Nokipannupiste on kerran kuukaudessa järjestettävä tapahtuma Vähätorilla. Tavoiteena on viedä evankeliumia kadulle yhdistettynä lahimmäisen palveluun. Tarjoamme ihmisille avotulella keitettyä nokipannukahvia, pientä syötävää ja ilmaisjakelussa olevia kirjoja ja lehtiä. Myös kohtaamme ihmisiä lähimmäistämme kunnioittavalla tavalla. Tahdomme olla kertomassa Jumalan rakkaudesta jokaista ihmistä kohtaan  ja viemässä ilosanomaa Jeesuksesta. Alkuvalmistelut aloitamme Vuorikodilla, Vuorikatu 8, klo 10.30. Tämän jälkeen siirrymme Vähätorille, Linnankatu 5, kohtaamaan ihmisiä klo 12.00-15.00. Jokainen on tervetullut mukaan tähän tavoittavaan, matalan kynnyksen toimintaan! Lisätietoja Esa Mäkiseltä: esa.makinen@sekl.fi tai p. 050 378 5165. Nokipannupisteet keväällä 2020: 4.1. Continue reading →

Viimeisen puolen vuoden ajan on kaksi teemaa noussut yli muiden: perhe ja missio. Nämä kaksi kuuluvat yhteen.Jokainen joka haluaa elää ja kasvaa kokonaisvaltaisesti Jumalan lähettiläänä, tarvitsee tiiviin perheyhteyden. Jos on tiivis perheyhteys, muttei missiota, niin se saa usein sisäänpäin kääntyneen ja itsekkään mielenlaadun aikaiseksi. Tarvitsemme siis missionaalisia perheitä. Keväällä koimme Jeesuksen puhuvan siitä, että Hän haluaa synnyttää opetuslapsiverkoston. Mikä on siis verkosto? Verkosto on vähemmän paikka/tapahtuma keskeinen. Se on enemmän ihmissuhdekeskeinen, jossa ihmiset elävätkokousten ulkopuolella yhteydessä jakaen eteenpäin sitä mitä Jeesus on heille antanut. Toisin Continue reading →