Viimeisen puolen vuoden ajan on kaksi teemaa noussut yli muiden: perhe ja missio. Nämä kaksi kuuluvat yhteen.Jokainen joka haluaa elää ja kasvaa kokonaisvaltaisesti Jumalan lähettiläänä, tarvitsee tiiviin perheyhteyden. Jos on tiivis perheyhteys, muttei missiota, niin se saa usein sisäänpäin kääntyneen ja itsekkään mielenlaadun aikaiseksi. Tarvitsemme siis missionaalisia perheitä. Keväällä koimme Jeesuksen puhuvan siitä, että Hän haluaa synnyttää opetuslapsiverkoston. Mikä on siis verkosto? Verkosto on vähemmän paikka/tapahtuma keskeinen. Se on enemmän ihmissuhdekeskeinen, jossa ihmiset elävätkokousten ulkopuolella yhteydessä jakaen eteenpäin sitä mitä Jeesus on heille antanut. Toisin Continue reading →