Maahanmuuttajat keskellämme

Kiinnostaako sinua maahanmuuttajien kohtaaminen?

Ari Salminen on tehnyt 20 vuotta lähetystyötä maahanmuuttajien parissa Saksassa ja Etu-Aasiassaa muslimitaustaisteAri Salminen2n maahanmuuttajien parissa.

Työssään hän on päässyt tutustumaan heidän uskontoonsa ja kulttuuriinsa syvällisesti. Hänen opastuksellaan on mahdollista päästä tutustumaan tähän hedelmälliseen työkenttään, mikä on tullut keskellemme. Heistä monet ovat avoimia evankeliumin ilosanomalle. Heitä tapaamme partureissa, autokorjaamoilla, kadulla, kahviloissa jne…

Seuraavissa maanantai-illoissa Vuorikodilla, Vuorikatu 8 klo 17.30 saat kuulla lisää ja kohdata myös uskoon tulleita maahanmuuttajia: 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.

Tule rohkeasti mukaan!

Ja Hän sanoi heille:” Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.” Luuk. 10:12