Varikkoyhteisö kutsuu sinua rukoilemaan!

 

Nimetön-1

Nämä rukouspäivät ovat jo ohi, mutta rukousaiheet ovat edelleen ajankohtaisia. Liity mukaan yhteiseen rukousrintamaan!

 

RUKOILE JA RAKENNA

 

MITKÄ RUKOUSPÄIVÄT?

Rukouspäivät ovat, koska uskomme rukouksen voimaan. Rukous on kaiken lähtökohta ja se on meidän salainen aseemme.

 

MITÄ RUKOILLA?

Varikkoyhteisön näkyä kuvaavat sanat KOTI – ILO – KASVU – ROHKEUS.
Rukoillaan, että Varikon näky vahvistuisi ja syttyisi yhä useammissa sydämissä. Apt. 26:19

Alta löydät näkysanoihin liittyviä raamatunkohtia. Käytä niitä apuna rukouksissasi. Anna Sanan puhua puolestaan ja nostaa rukouksia sydämellesi. Vetoa lupauksiin, jotka Jumala on Sanassaan antanut. Anna myös Jumalalle aikaa puhua sinulle.

__

KOTI

Heitä kutsutaan Vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. He rakentavat jälleen ammoin raunioituneet asumukset
Jes. 61:1-4
1. Kor. 3:4-11 | Sananl. 9:10

rakastakaa ja palvelkaa toisianne
Gal. 5:13
Hepr. 3:12-13 | Room. 12 | Apt. 4:32

Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa
1. Kor. 14:26
1. Piet. 4:7-11

Keittiö | Lapset | Rukous | Järjestys | Tervetulo | Bändi

 

__

ILO

Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
Joh. 15:11
Joh. 14:15,21 | Ps. 16:11 | Joh. 10:9-10

Miten on, kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi: Eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. – Aivan oikein, sanoi Jeesus.
Luuk. 7:42-43
Room. 5:15 | Tiit. 2:11-12

varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.
Fil. 4:6-7
Hepr. 12:1-4 | Hepr. 12:15 | Neh. 8:10

me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme.
1. Joh. 3:1
Hepr. 11:6 | Jer. 32:27
__

KASVU

kunnes Kristus saa muodon teissä.
Gal. 4:19
Ef. 1:17-19

Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi.
1. Kor. 12:4-7
2. Tim. 6:14 | 2.Tim. 1:6

Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.
Matt 18:20
2. Tim. 2:2

Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.
Matt. 9:36-38
Fil. 4:9
__

ROHKEUS

Jumalaton pakenee, vaikka kukaan ei aja takaa, mutta vanhurskas on rohkea (turvassa) kuin leijona.
San. 28:1
Ef. 2:10 | Fil. 2:13

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.
Joh. 1:12
Joh. 3:16 | 1. Tim. 2:4

Älkää pelätkö vihollisia! Muistakaa Herraa, joka on suuri ja pelättävä. Taistelkaa veljienne, poikienne ja tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta.
Neh. 4:10-16

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni
Matt. 28:16-20
2.Kor. 4:5 | Joh. 17:16-18