Saara Karttusen askeleet ovat vieneet Siperiaan, Novosibirskiin, Venäjän kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin. Saara työskentelee Kristus Vapahtajan seurakunnassa, joka kuuluu Inkerin kirkkoon. Hän vierailee säännöllisesti myös Omskin seurakunnassa. Työn tarkoituksena on yhdessä paikallisten kanssa olla rakentamassa ja vahvistamassa seurakuntaa sekä kertomassa evankeliumia eteenpäin, jotta jokainen saisi tulla tuntemaan Jeesuksen omana Herranaan ja Vapahtajanaan ja kasvaa Hänen tuntemisessaan.

Saara on koulutukseltaan diakonissa, mutta niin kuin usein lähetystyössä arjen askareet ovat moninaiset. Ison osan ajasta haukkaa seurakunnan lapsi-ja nuorisotyö sekä muuhun seurakunnan viikkotoimintaan osallistuminen. Diakoniatyö tapahtuu usein arjen erilaisissa kohtaamisissa kirkolla tai kadulla. Sydämellä hänellä on muun toiminnan ohella kehittää seurakunnan sielunhoitotyötä.

Venäjällä on eletty aikoja, jolloin Jumalasta ei saanut puhua mitään. Se näkyy muun muassa siinä, että siellä on paljon erilaisia uskomuksia, uskonnollisuutta ja irrallisuutta. Nyt meillä on mahdollisuus kertoa myös Venäjällä siitä tiestä, totuudesta ja elämästä, joka Jeesus sanoi olevansa.

Share This