RAHANKERÄYS 2017-2021

 

 

Lupanumero: RA/2020/917

Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2021 alkaen toistaiseksi. Koko Suomi, pois lukien Ahvenanmaa.

Käyttötarkoitus: Yhdistyksen opetus-, nuoriso-, lähetys-, evankelioimis- ja radiotyön tukeminen.

Keräystavat: Vetoaminen internetin, ystäväkirjeiden, sähköpostitse, tilisiirtolomakkeilla, puhelinkeräyksen kautta, sekä merkkipäiväkeräykset.

Rahankeräystili: FI39 4309 1520 0011 71.

Tiedot ilmoitetaan ystäväkirjeessä, keräyslistan liitteessä, internetissä, sähköpostissa tai suullisesti

Share This