Sanoma Jumalan rakkaudesta on muuttava ja pelastava voima. Haluamme jakaa tätä ilosanomaa eteenpäin, kuten Herramme itse on käskenyt: Matt. 28:19-20 ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Share This