Koneinsinööri Hannu ja askarruttaja Päivi Heinonen ovat Lähetyslentäjät (MAF) -järjestön palveluksessa Keniassa, Itä-Afrikassa. MAF on lyhenne sanoista Mission Aviation Fellowship, joka  on yhteiskristillinen lähetyslentojärjestö.

Lähetyslentotyö tarjoaa läheteille ja kansallisille työntekijöille mahdollisuuden turvalliseen ja nopeaan matkaan työkohteeseensa paikallisen heimon pariin. Sairaskuljetukset ja katastrofiapu ovat osa lähetyslentäjien työtä.

Hannu Heinosen työhön kuuluu lentokoneiden erilaisten laitteiden (mm. säätutka, radiokorkeusmittari, erilaiset puheradiot, suunnistusvastaanottimet jne.) korjausta ja korjattujen laitteiden tarkistusta sekä konsultointia eri puolille maailmaa. Hannu Heinonen on työssään ratkaisevan tärkeässä asemassa.  Hän on avioniikkakorjaamolla ainoa kenialaisen lisenssin omistaja. Ilman lisenssiä laitteita ei voi korjata tai asentaa. Hannu Heinonen antaa lentokoneiden radiojärjestelmiin liittyvää koulutusta MAF:n päämekaanikoille, jotka palvelevat monissa eri maissa.

Päivi Heinonen toimii osana MAF:n tiimiä. Hän on mukana vieraiden vastaanottamisessa ja kestitsemisessä eli emännöi vieraita, jotka ovat MAF:n matkustajia tai henkilökuntaa. Tavoittavassa työssään hän kohtaa ihmisiä Nairobin kodin ympäristössä. Sopivissa tilanteissa hän jakaa englannin- ja swahilinkielisiä Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta.

Share This